Поверително съобщение на лицето, което подава сигнал - Confidential Whistleblower report

Сигнал

Ако подавате поверителен сигнал или искате да изпратите информация в криптирана форма, използвайте този формуляр за контакт. Чрез използването на формуляра за контакт се гарантира висок стандарт на ИТ-сигурност в комуникацията между Вас като лице, което подава сигнал, и омбудсмана.

Моят проблем Задължителни данни

Unternehmen Задължителни данни


Моите данни

Моето съобщение Задължителни данни


Забележка: Имате на разположение 4000 знака. По-дългите съобщения изпращайте с прикачен документ. Контактът с омбудсмана и цялото съдържание на съответната комуникация са обект на задължението за спазване на поверителност от страна на адвокатите. Без освобождаване от това задължение за спазване на поверителност не се извършва предаване на Вашия сигнал.

Защита от спам Задължителни данни