Vertrouwelijke melding voor klokkenluider - Confidential Whistleblower report

Info

Als u op vertrouwelijke wijze inlichtingen wilt verstrekken of informatie versleuteld wilt verzenden, gebruik dan dit formulier. Het gebruik van dit contactformulier garandeert een hoge mate van elektronische beveiliging van de communicatie tussen u als informant en de ombudspersoon.

Mijn onderwerp Verplicht

Bedrijf Verplicht


Over mij

Mijn bericht Verplicht


NB: Uw bericht mag niet langer zijn dan 4.000 tekens. Voor langere berichten kunt u een document als bijlage meesturen. Voor al uw contacten met de ombudspersoon en de volledige inhoud van alle communicatie geldt de wettelijke geheimhoudingsplicht voor advocaten. Tenzij men van deze verplichting is vrijgesteld, zal de informatie aan niemand anders worden doorgegeven.

Spam-bescherming Verplicht