Poufne zgłoszenie sygnalisty - Confidential Whistleblower report

Informacje

Jeśli chcesz przekazać poufną informację lub użyć zakodowanej transmisji informacji, skorzystaj z tego formularza. Korzystając z tej formy kontaktu, gwarantowany jest wysoki standard bezpieczeństwa informatycznego we wszystkich kontaktach między Tobą jako informatorem, a rzecznikiem.'

Mój temat wymagane

Company wymagane


O mnie

Moja wiadomość wymagane


Notatka: Możesz wpisać maksymalnie 4000 znaków. W przypadku dłuższych wiadomości wyślij dokument jako załącznik. Kontakt z rzecznikiem praw obywatelskich i cała treść komunikacji podlegają prawnemu obowiązkowi zachowania poufności. O ile nie zostaną zwolnione z tego obowiązku, informacja nie zostanie przekazana innej osobie.

Ochrona przed spamem wymagane