Dôverné hlásenie oznamovateľa - Confidential Whistleblower report

Informácia

Ak si želáte bez obáv podať svoju správu alebo si želáte zašifrované odoslanie informácie, použite tento formulár. Použitím tohto kontaktného formulára je zaručená vysoká úroveň bezpečnosti IT v každej komunikácii medzi vami ako informátorom a ombudsmanom.

Môj predmet Povinné

Spoločnosť Povinné


O mne

Moja správa Povinné


Poznámka: Pri písaní môžete použiť maximálne 4000 znakov. V prípade dlhších správ pošlite dokument ako prílohu. Kontakt s ombudsmanom a obsah celej komunikácie podliehajú právnej povinnosti zachovania tajomstva. Pokiaľ nenastalo zbavenie tejto povinnosti, informácie nebudú poskytnuté inej osobe.

Ochrana pred spamom Povinné